Renovatie en onderhoud

Voor een groot aantal panden voeren wij jaarlijks gepland onderhoud uit. Na een opname stellen wij een meerjarenplan op of adviseren wij u bij een juiste onderhoud strategie. Doordat de schilder met regelmaat terugkeert kan dit waar nodig worden gemonitord en problemen in detaillering van het pand worden teruggekoppeld.

Verder voeren wij klein onderhoud uit zoals bijvoorbeeld gootconstructies, hemelwaterafvoeren, het vervangen van deuren en ramen met bijhorend hang en sluitwerk.